Türkiye'nin

Tarafsız ve İlk Bölgesel İnternet Değişim Noktası

İnternet Değişim Noktası

Organizasyon Modeli

IXTR organizasyon modeli tarafsız, kar amacı gütmeyen, paydaşların oluşturacağı bir dernek ve onun sahip olduğu bir şirket olarak tasarlandı.

Altyapı Modeli

Layer 2 Modeli

İşletim Modeli

Kar amacı gütmeyen kuruluş modeli

Doğru Bir İnternet Değişim Noktası

Hizmet Kalitesini Yükseltir

İnternet Servis Sağlayıcılar (ISS) arasında şebekelerin kullanımı ve kullanıcıların hizmet aldığı şebekede erişmek istedigi servislerin veya içeriğin bulunmaması durumunda iSS'Ier arasında trafik değişimi ihtiyacı doğmaktadır.

Bir ülkede güçlü bir İnternet Değişim Noktası (İDN) yapısı bulunmaması internet bant genişliğini diğer ülkelerden ithal etmesi anlamına gelmektedir.

İşletmecilerin ulusal bir İDN’ye katılımı, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını ve ticari faaliyetlerini geliştirmek açısından son derece önemlidir.

Ulusal İDN ile çevrimiçi hizmetlere eşit olarak tüm ulusal kullanıcılar erişebilmektedir. İDN, rekabet fırsatları yaratarak internet hizmetlerinin makul bir fiyata sunulmasını ve kalitesinin artmasını sağlamaktadır.

Organizasyon Modeli

Altyapı Modeli

İşletim Modeli

IXTR organizasyon modeli tarafsız, kar amacı gütmeyen, paydaşların oluşturacağı bir dernek ve onun sahip olduğu bir şirket olarak tasarlandı. Maliyet esaslı, tek seferlik bağlantı ücreti + trafik hızı veya trafik hacmine bağlı olarak işletim ücreti.

Rakipler arasında güven sorunu, ilgi alanlarında istismar ve çatışma risklerinden dolayı tarafsızlık bizim için en vazgeçilmez unsurlardan biridir.

Biz, bir ISS veya IP yönlendirme yapan işletmeci değiliz. Başarılı olmak için; tek bir İSS veya taşıyıcının sahipliği, barındırılması ve işletilmesi altında olmayacağız.

Ortak yerleşim tesisinin tarafsızlığını sağlamak için: yerleşim noktalarımızı, belli standartlara sahip tarafsız ticari şirketlerden (veri merkezlerinden) seçeceğiz.

Layer 2 Modeli (uygun maliyet ve uygun teknik uzmanlık)

Modelimizde, üyeler isteğe bağlı olarak karşılıklı anlaşmalar yapabilir ve layer 2 bir switch’e bağlanarak diğer üyelerle eş oturum açabilirler (peering).

IXTR, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun sahip olduğu aktif ve etkin yönetim iradesine sahip bir şirket yapısı ile yürütülecektir.

Derneğimizin adı, Türkiye Tarafsız ve Bölgesel İnternet Değişim Noktaları Derneği!

Şirketimizin adı IXTR!