IXTR NEDİR?​

  • Hizmet alanı, şehir merkezi çevresinde en fazla 75 km'lik bir yarıçapta olan yerel bir hizmet sağlayıcıdır. Bu alan içerisinde, birden fazla Veri Merkezinde, doğrudan yüksek kapasitelere bağlı olduğu sürece trafik değişim anahtarlarına ev sahipliği yapabilir.

  • Telefon ve internet dahil olmak üzere, elektronik iletişim için nötr bir bağlantı noktasıdır.

  • IP transit, noktadan noktaya devreler ve diğer elektronik iletişim hizmetleri sağlayıcıları için bir  pazardır.

  • Güvenlik, Dağıtılmış Bilgi Teknolijsi Mimarisi (edge computing), bulut hizmetleri, vb. hizmet ve danışmanlık sağlayıcıları için bir pazardır.

  • En iyi uygulamaların (best practice) paylaşıldığı, güvenlik konularının koordine edildiği, yerel yetenek bilgisini (know-how) artıracak bir mekandır.

  • Akademik araştırmalar için ideal bir mekandır.

IXTR NE DEĞİLDİR?​

  • Elektronik iletişim hizmetleri sağlayıcısı değildir. (IP transit veya şehirlerarası bağlantıları doğrudan sağlamaz veya satmaz.)

  • Trafik değişimi için arabağlantı (peering) için zorlayıcı değildir. (IXTR bir kolaylaştırıcıdır, ancak üyeler ağ mimarisi ve ulusal düzenlemeler bağlamında kendi arabağlantı politikalarına karar verirler. Bununla birlikte, IXTR’ın istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için, hizmet alanları temel teknik standartlara zorlar.)

  • Bir Veri Merkezine (DC) ait ve ona özel değildir. (Aynı metropoliten alandaki birden fazla Veri Merkezi, IXTR’ın bir parçası olabilir.)